Næringsliv

  Landbruk og småindustri preger området. Mange gårder driver produksjon av viktige landbruksprodukter. I tillegg er det byggevarehus og rørleggerforretning.  Ny nærbutikk ble åpnet 29.09.17.

Her er noe av det som finnes i området:
Næringslivet i Åsbygda