Boligbygging i Åsbygda

 

 

De første tomtene er byggeklare. Åsbygda i Utvikling har sammen med utbygger Børre Johnstad klart å få satt i stand tomtene i Åsbygda. Området har fått navnet Heknetunet.

 

Alt er mulig: Tomtene er klare i sommer. Her er alt mulig. Du kan kjøpe tomt å bygge selv, kjøpe byggesett, ta ut deler av jobben eller kjøpe alt nøkkelferdig. Det er store muligheter for å skaffe egenkapital med egeninnsats.

 

I første trinnet er det avsatt tomt til seks eneboliger som Boligpartner vil bygge ettersom de blir solgt. Det er i tillegg tre tomter som kan selges til dem som vil sette opp andre typer boliger. Boligpartner vil også sette opp sju tomannsboliger om interessen er stor nok.

 

Tomtene: De som kjøper bolig her får asfalterte veger, vann og kloakk, strøm og opplegg for framtidig fiberkabel for telekommunikasjon. Tomteprisen er 390.000 kroner. Tomteprisen er basert på det det koster å opparbeide og ferdigstille området. Størrelsen på tomtene er fra 731 til 880 kvadratmeter. Om tomtene blir solgt raskt er det mulig å utvide området for mer bygging.

 

For mer info:

 

Se boligene: